ÖNEMLİ : Kendim için aldığım notlar. Umarım size de bir faydası olur.

Genel Bakış

MeneksenosMeneksenos by Plato
My rating: 4 of 5 stars

Platon’un “Meneksenos” isimli bu kitabı, parlak bir hitabet veya retorik örneği olarak, savaşta ölenler için yapılan bir tören konuşmasından, onların kahramanlıklarını övücü bir söylevden oluşur.

Aynı zamanda Sokrates ile Meneksenos arasında geçen diyaloğu konu alan bir kitaptır. Kitapta ilginç bulduğum ve hoşuma giden bazı noktalar var. MÖ 300-400 yılları arasında yaşamış bu insanların toplumsal bilinç ve etik değerlerini şimdikilerle (yani bizlerle) karşılaştırdığımda bazen onlardan geri kaldığımızı düşünüyorum.

Her neyse; Sokrares diyor ki;

“Böylece doğan ve yetişen bu savaşçıların ataları, kendilerini idare için bir devlet kurmuşlardı. Bunun üzerinde söz söylememiz de uygun düşer; çünkü, insanları yetiştiren devlettir. Devlet iyi olursa, insan da iyi olur. Kötü olursa aksi olur. Onun için, babalarımızın ve aralarına önümüzdeki ölüleri de katacağımız bugünkü yurttaşlarımızın , düzenli bir devlet idaresi altında, kendilerini erdemli kılan bir devlet idaresi altında yetiştiklerini göstermek gerekir. O zamanki idare bugünkü şeklin aynısıydı, bugün de seçkinlerin idaresi altında yaşıyoruz; o çağlardan beri de aynı idare altında yaşadık; buna, bazıları demokratlık diyor; başkaları da diledikleri adı veriyorlar; gerçekte bu idare, çokluğun da onayıyla kurulmuş olan seçkinler idaresidir. Gerçi başımızda krallar bulunmuştur ve onlara , bu hakkı önceleri doğuşları, sonra da seçimler vermiştir, ama, iktidar daha çok çoğunluğun elindedir. Çoğunluk devlet idaresi vazifesini ve iktidarı en iyi yurttaşlara emanet etmiştir; hiç kimse, sakatlığı, fakirliği veya doğuşunun yüksek olmayışı yüzünden bu vazifeye elverişsiz sayılmamış ; hiç kimse başka memleketlerde olduğu gibi bunlara zıt üstünlüklerinden ötürü tercih edilmemiştir. Yalnız bir kural kabul edilmiştir. Usta ve erdemli olan emreder, idare eder. Bu bizim idare şeklinin temeli, bütün yurttaşların eşit şartlar altında doğmuş olmasına dayanır. Başka devletlerin halkı, türlü yerlerden gelmiş çeşitli soylardandır; bu çeşitlilik hükümetlerinde de görülür, bunlar ya tiranlık, ya oligarşidir. Orada birkaç kişi bütün yurttaşlarını köle gibi kullanır; çoğunluk da bu birkaç kişiyi kendine efendi bilir. Fakat bizler ve yurttaşlarımız hep kardeşiz; çünkü ortak bir anadan çıktık; kendimizi ne birbirimizin kölesi ne de efendisi sayıyoruz. Tabiatın sağlamış olduğu o doğuş birliği, bizi, kanuna göre, hak eşitliği aramaya, erdem ve bilgelikten başka hiçbir üstünlük tanımamaya sürüklüyor.”

Tüm kitap incelemelerimi görüntüle

Goodreads Puanı

Kitabın Aldığı Puan ve hakkında yapılan yorumlara Goodreads sayfasından ulaşabilirsiniz –> Goodreads ratings