ÖNEMLİ : Kendim için aldığım notlar. Umarım size de bir faydası olur. Kullanılan her bir makale referans olarak eklenmiştir.

Java’da Kalıtım(inheritance) ve Java’da Polimorfizm Serisi


 1. Java’da Kalıtım 1 - Kalıtımı Neden Kullanırız? Kalıtımı Sağlamak İçin Asgari Şartlar Nelerdir?
 2. Java’da Kalıtım 2- Extends
 3. Java’da Kalıtım 3 - Referans ve Nesne Tipleri
 4. Java’da Kalıtım 3.1 - Static ve Dinamik Tür
 5. Java’da Kalıtım 4 - Görünürlük/Erişim Değiştiricileri
 6. Java’da Kalıtım 5 - Java’da Nesne Oluşturma
 7. Java’da Kalıtım 6 - Sınıf İnşası İçin Derleyici Kuralları
 8. Java’da Kalıtım 7 - Sınıf Hiyerarşisinde Değişken İlklendirme
 9. Java’da Kalıtım 8 - Alıştırmalar
 10. Java’da Kalıtım 9 - Overriding(Ezici) Metotlar
 11. Java’da Kalıtım 10 - Overloading(Aşırı Yükleme) Metotlar

Genel Bakış

İngilizce overriding kelimesinin türkçe karşılığı “geçersiz kılma” veyahut “ezme” anlamında düşünülebilir. Ders süresince bu ifadeleri kullanmaya gayret edeceğim.

Kalıtım hakkında ilk konuşmaya başladığımızda üç hedefimiz vardı. Overriding(geçersiz kılma) konusu gerçekten bu üç hedefe de yardım etmektedir. Dilerseniz bu hedefleri tekrar hatırlatalım:

 1. Bütün ortak davranışları bir sınıfta tutmak,
 2. Farklı davranışa sahip olanları ise farklı sınıflara ayırmak
 3. Tüm bu nesneleri tek bir veri yapısında tutmak.

Örneğin bir yöntemi geçersiz kılmazsak 1.maddeyi uygularız. Üst sınıfımızda bir yöntem varsa, ortak olan bu kodu doğrudan kullanırız. Ancak, alt sınıflarımızın farklı davranmasını istiyorsak, tek yapmamız gereken ortak olan bir yöntemi geçersiz kılmaktır. Sonuç olarak metotları geçersiz kıldığımızda bir nevi farklı davranışlara sahip olurlar. Bu sayede de 2.maddemizi uygulamış oluruz. Sonuncu madde olan ve bir sonraki bölümde göreceğimiz polimorfizm konusu ile de tüm nesnelerimizin tek bir veri yapısında olmasına ve yine de uygun yöntemi çağırabilmemize izin verdiğini göreceğiz. Yani polimorfizm uygulasak da yine de geçersiz kılınan objenin metoduna ulaşıldığını göreceksiniz. Söylenenlerin bir kısmının havada kaldığının farkındayım.

Overriding(Ezici) Metotlar

Bu arada, programlama öğrenen bir çok kişinin aşırı yükleme metotları(overloading) ile geçersiz kılma metotlarını(overriding) karıştırması gerçekten yaygındır, bu yüzden aşırı yükleme ve geçersiz kılma konularına hızlı bir şekilde değinmek istiyorum.

 • Overloading metotlar: Eğer bir sınıf aynı yöntem adına, farklı parametrelerle sahip ise overloading metotlara sahip demektir. Bu, aynı sınıf içindeki farklı bir yöntem imzasıdır. Bir sonraki ders bununla ilgili konuşacağız.

 • Overriding metotlar: Burada ise aynı yöntem imzasına sahip bir alt sınıfınız vardır, yani aynı metot ismi ve üst sınıfla aynı parametreler anlamına gelir. Fakat metot gövdesi değiştirilir. Özetle bir metot geçersiz(override) kılındığında, aslında şunu yapmış oluyorsunuz. Bir sınıfın miras aldığı sınıfta bulunan bir metodun yaptığı işlem(yani metot gövdesi), artık bu sınıfta(yani miras alan sınıfta) farklı bir şeklinde yorumlanacaktır.

Metot İmzası ve Metot deklarasyonu Arasındaki Farklar

Burada aklınıza şu soru gelebilir. Metot imzası nedir? Aslında ben bu soruyu, metot imzası ve metot deklerasyonu arasında ne gibi farklar vardır? şeklinde biraz genişletmek istiyorum. Java main metodu başlıklı yazımı okuduğunuzda, metot deklarasyonu hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

Metot deklarasyonu:

Aşağıda tipik bir yöntem deklarasyon örneğidir:

1
2
3
4
5
public int resultNumbers(int a, int b){
 // method body
 int result = a+b;
 return result;
}

Metot deklarasyonunun sahip olduğu minimum ögeler; metodun dönüş tipi, ismi, bir çift parantez () ve metodun gövdesini temsil eden {} köşeli parentezlerdir.

Fakat daha genel olarak, bir yöntem deklarasyonu sırasıyla altı bileşeni içerir:

 1. public, private gibi değiştiriciler(modifiers),
 2. Yöntemin dönüş türü — yöntem tarafından döndürülen değerin veri türü veya yöntem bir değer döndürmezse, void olarak tanımlanması,
 3. Yöntem ismi - yalnız alan(field) adları için kurallar yöntem adları için de geçerlidir, ancak kural biraz farklıdır,
 4. Parantez içindeki parametre listesi - parantez içine () alınmış veri türlerinden önce virgülle ayrılmış giriş parametreleri listesi, - herhangi bir parametre yoksa, boş parantez kullanmalısınız,
 5. İstisna listesi,
 6. Yöntem gövdesi - köşeli parantez arasına alınmış yöntem gövdesi - yerel değişkenlerin bildirimi de dahil olmak üzere yöntemin kodu buraya gelir.

Metot imzası:

Yöntem deklarasyonu bileşenlerinden ikisi yöntem imzasınının ne olduğunu bize söyler. Bunlar, yöntemin adı ve parametre türleridir. Yani yukarıdaki yöntemin imzasını içeren kısımlarını aşağıda göstermeye çalışacağım.

1
resultNumbers(int , int )

Overriding(Ezici) Metot Örnekleri

Örnek 1

İlk örneğimiz Object sınıfının kendisine bakmak olacak. Bu üst sınıfta toString adında bir yöntemimiz bulunmaktadır. toString yöntemi bir nesnenin içeriğini(sahip olduğu state’i, yani instance değişkenlerinin tuttuğu değerler) veya dize temsilini yazdırır. Nesne sınıfında olduğu için Java’daki tüm nesneler toString yöntemini geçersiz kılabilir.


Java Method Overriding(java metot geçersiz kılma(ezme))

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
public class Person {
  private String name;
  public Person( String n ) {
    //super();
    this.name = n;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public String toString(){
    return this.getName();
  }
}

Yukarıdaki kod bloğunda örneğin Object sınıfından geçersiz kıldığımız(override) toString() yöntemini, getName() getter yöntemini döndürecek şekilde ezdik. Dönüş tipi String olan farklı bir şey de döndürebilirdik. Bu tamamen size bağlı..

1
2
Person p = new Person("Hasan");
System.out.println(p.toString());

Diyelim ki bir main metodu içinde bir Person objesi oluşturup, yukarıdaki gibi bunu ekrana yazdırmak istiyorsunuz… toString() metodu Object sınıfının toString metodunu çağırmayacaktır. Çünkü bu metodu ezdiğimiz için, çağrılan toString() metodu, Person sınıfındaki olacaktır. Sonuç olarak ekrana “Hasan” yazdırılır. Aslında burada biraz da polimorfizm devreye girer. Polimorfizm konusu overriding konusu ile iç içe bir konudur ve beraber değerlendirmek çok önemlidir. Polimorfizm konusuna henüz girmedik ama Robert C. Martin‘in polimorfizm için yaptığı şu tanımı sizinle paylaşmak istiyorum.

Robert C. Martin'in Polimorfizm Tanımı:


The lowest implementation of the method down the hierarchy is automatically invoked, that’s the definition of the polymorphism in JAVA. (Yöntemin hiyerarşide en aşağıda bulunan uygulaması otomatik olarak çağrılır, bu da JAVA’daki polimorfizmin tanımıdır.)

Burada en aşağıdaki uygulamadan(lowest implementation) kasıt override edilen metottur. Alt sınıfta bulunan bir metot üst sınıfta bulunan benzer bir metodu geçersiz kıldığında haliyle o yöntemin hiyerarşideki en alt uygulaması olur.

Not: Bu arada println yönteminin olduğu yerde toString() yöntemini çağırmak gereksizdir. Çünkü println yöntemi bu yöntemi zaten otomatik olarak çağırır. Yani System.out.println(p); yazmamız yeterlidir.

Örnek 2

Şimdi yukarıdaki örneği Student sınıfını da işin içine dahil ederek güncelleyelim istiyorum.


Java Method Overriding(java metot geçersiz kılma(ezme))

Görüleceği üzere toString() metodu Person sınıfında olduğu gibi tekrar geçersiz kılınmıştır. Burada, Person sınıfının toString() metodu için yaptığı yorumlamayı, Student sınıfı için tekrar yorumlayacağım, demek istiyorum.

Student sınıfı toString() metoduna ek olarak private değiştiricili, studentID isminde bir üye değişkenine bir de bu üye değişkenine dışarıdan ulaşımı sağlamak için public değiştiricili, getSID() isminde bir getter metoda sahiptir. Buradaki amacımız da Person sınıfında olduğu gibi toString yöntemini sınıf bilgilerini yazdırmak için kullanmak olacak. Yani özetle yapmak istediğim, bir öğrenci kimlik numarası ve ardından kişi hakkındaki bilgileri yazdırabilmektir.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
public class Student extends Person {
  private int studentID;

  public int getSID() {
    return studentID;
  }

  public Student (String n, int m) {
    super(n);
    this.studentID = m;
  }

  public String toString(){
    return this.getSID()+": "+this.getName();
  }
}

Buradaki ilk denememin bu şekilde olduğunu hayal edin. Hatırlarsanız, this anahtar sözcüğünü kullanarak sınıf içi yöntemlere ve değişkenlere ulaşabiliyordum. toString() yönteminde this anahtar sözcüğünü kullanarak aynı sınıf içinde bir getter yöntem olan getSID()yöntemine, bir de üst sınıf getter yöntemi olan getName() yöntemine ulaşmışız. Peki üst sınıf için neden this anahtar kelimesini kullanıyoruz ve kullanmamıza rağmen neden hata almıyoruz? Nedeni aslında çok basit!!! Hatırlarsanız bir sınıfı miras aldığımızda, o sınıfın bütün public değişken ve yöntemlerini kullanabiliyorduk. public olmayanlara da yine public getter ve setter yöntemleri aracılığı ile erişim mümkündü… Burada da aslında tam olarak bu işlem oluyor. this anahtar kelimesi getName() yöntemini bulmak için önce mevcut sınıfa bakar. Şayet mevcut sınıfta bulamazsa, miras aldığı sınıfta bu yöntemi arar. Miras aldığımız sınıfta bu yöntemin olduğunu zaten biliyoruz. Bu sebepten ötürü kodumuz gayet normal çalışır ve hata almayız. Peki bu yaklaşım, tasarımsal olarak doğru bir kodlama mıdır? Diyelim ki Person sınıfı ile ilgilenen ayrı bir ekip var ve sürekli bu sınıfta bir güncelleme yapılıyor. Person sınıfında olduğu gibi Student sınıfında da toString() metodu sınıf hakkında bilgileri yazdırmak için kullanılıyor olsun. Person sınıfında şu şekilde değişiklikler yapıldığını hayal edelim;

 • name isimli üye değişkenini personName olarak güncellenmesi,
 • age isimli yeni bir üye değişkeni eklenmesi …

Aklıma gelenler şimdilik bu kadar. Bu gibi durumlarda haliyle Student sınıfında da bir takım değişikliklerin yapılması gerekebilir. Birincisi, this.getName() olarak çağırdığınız Person getter metodunu, this.getPersonName() olarak çağırmak durumunda kalabilirsiniz… Veyahut Person sınıfındaki age isimli üye değişkeni için yeni bir getter yöntem yapıp, bu yöntemi Student sınıfının toString() metodunda çağırmaya çalışabilirsiniz. Kısacası yapılan her bir değişiklik için bir güncelleme gerekebilir. Bu şekilde ilerlemek yerine doğrudan üst sınıfın toString() yöntemini çağırsak ve gerekli değişiklikleri bu üst sınıfın toString() yönteminde yapsak sizce nasıl olur? Person sınıfı ekibi yaptığı değişiklikleri sadece toString() sınıfında bildirse, bu durum Student sınıfını tasarlayan ekibi ilgilendirir mi? Tabii ki hayır. Student sınıfı toString() metodu içinde yine Person sınıfının toString() yöntemi çağrılacağı için, Person‘da yapılan değişiklikleri etkilenmeden çağırmış olur.

Yani Student sınıfının içinde toString() metodunu aşağıdaki şekilde güncellersek, tasarımsal olarak daha şık olacaktır. Yaptığımız değişiklik görüleceği üzere this.getName() yerine super.toString(); getirmek oldu.

1
2
3
 public String toString(){
     return this.getSID()+": "+super.toString();
 }

Bu arada Student sınıfını daha detaylı görmek isteyebilirsiniz;

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
public class Student extends Person {
  private int studentID;

  public int getSID() {
    return studentID;
  }

  public Student (String n, int m) {
    super(n);
    this.studentID = m;
  }

  public String toString(){
    return this.getSID()+": "+super.toString();
  }
}

Özetle bir main metodu içinde aşağıda kodu çağırdığımızda;

1
2
Student s = new Student("Hasan", 1234);
System.out.println(s);

alacağımız sonuç şu şekildedir.

1
1234: Hasan

Peki main metodu içinde s değişkenini, yani referansın tipini Person olarak değiştirirsek yine aynı sonucu mu alırız?

1
2
Person s = new Student("Hasan", 1234);
System.out.println(s);

Sonuç yine aynı olacaktır. Sebebi polimorfizmdir. Neden böyle olduğunu bu bölüme geçtiğimizde etraflıca inceleyeceğiz.

1
1234: Hasan

Hatırlatma: this anahtar sözcüğü mevcut sınıfı temsil ederken, super anahtar sözcüğü üst sınıfı temsil eder.

Referanslar