ÖNEMLİ : Kendim için aldığım notlar. Umarım size de bir faydası olur. Kullanılan her bir makale referans olarak eklenmiştir.

Java’da Kalıtım(inheritance) ve Java’da Polimorfizm Serisi


 1. Java’da Kalıtım 1 - Kalıtımı Neden Kullanırız? Kalıtımı Sağlamak İçin Asgari Şartlar Nelerdir?
 2. Java’da Kalıtım 2- Extends
 3. Java’da Kalıtım 3 - Referans ve Nesne Tipleri
 4. Java’da Kalıtım 3.1 - Static ve Dinamik Tür
 5. Java’da Kalıtım 4 - Görünürlük/Erişim Değiştiricileri
 6. Java’da Kalıtım 5 - Java’da Nesne Oluşturma
 7. Java’da Kalıtım 6 - Sınıf İnşası için Derleyici Kuralları
 8. Java’da Kalıtım 7 - Sınıf Hiyerarşisinde Değişken İlklendirme
 9. Java’da Kalıtım 8 - Alıştırmalar
 10. Java’da Kalıtım 9 - Overriding(Ezici) Metotlar
 11. Java’da Kalıtım 10 - Overloading(Aşırı Yükleme) Metotlar

Genel Bakış

Java görünürlük değiştiricileri ya da diğer adıyla erişim değiştiricileri(access modifiers) konusu java’da kalıtımın önemli konularından bir tanesidir. Kalıtımın önceki derslerinde public ve private değiştiricilerini kullanmıştık. Hatta bu görünürlük değiştiricilerinin bir sınıftan diğerine miras alınırken oluşturduğu etkileri gözlemlemiştik. Hatırlarsanız alt sınıflardan, parent sınıftaki private üye değişkenlere, yine parent sınıfta oluşturduğumuz public getter metotlar aracılıyla erişmiştik.

Şimdi işleyeceklerimiz ise, farklı görünürlük değiştiricilerine ve bunların sınıflar arası görünürlük etkilerine bakmak olacak. Özellikle kalıtım konusunu baz alarak bu konuyu ele alacağız. Bu dersi işlerken, Java Sınıf Deklarasyonu ve Değiştiriciler konusuna da eş zamanlı göz gezdirmenizde yarar var.

Burada ele alacağımız değiştiriciler public ve private ile beraber şunlardır;


Java access modifiers (java erişim/görünürlük değiştiricileri)

 1. public: bu değiştiriciye sahip olan bir değişken veyahut metot, program içindeki bütün sınıflardan erişime açıktır. Yani herkes bu değiştiriciye sahip metot veya değişkene erişebilir.
 2. protected: Şayet bu değiştiriye sahipseniz, 3 şekilde erişim sağlanabilir.
  • Birinci : aynı sınıf erişiminden kasıt, sınıfın içinde bulunan bir metot veya constructor içinden doğrudan erişimdir.
  • İkinci : aynı paket erişiminden kastımız ise, aşağıdaki şekillerde de göreceğiniz gibi, oluşturduğunuz sınıfları gruplamak için yapılan bir klasörlerin içinden yapılan erişimdir. Yani bu paket içinde olan sınıflar bu değiştiriciye sahip metot ve değişkenlere erişebilir.
  • Üçüncü ise herhangi bir alt sınıftan erişimdir. Alt sınıflar bir sınıfı miras alırsa(extends), miras aldığı sınıfın alt sınıfı olurlar ve belirli kurallar etrafında bu değiştiriciye sahip metot ve değişkenlere paket dışından da erişim haklarını elde ederler.
 3. package(default): Bu değiştiriciye sahip olduğunuzda, alt sınıftan erişim hakkını kaybedersiniz. Yalnız şu detayı belirtmekte yarar var. Eğer alt sınıf aynı paketin içinde ise yine erişim mümkündür. Bunun dışında tıpkı protected değiştiricide olduğu gibi, aynı paket ve aynı sınıftan erişim yine vardır.
 4. private: Bu değiştirici ile dış dünyadan bağlantı bir bakıma kesilir. Yani sadece aynı sınıf içinden erişim mümkün olur. Sınıf dışı erişimi delmek için yine sınıf içinde oluşturulan public getter ve setter metotlardan yararlanılır. Aslında bu, daha temiz kod yazımı için geliştirilen yöntemlerden biridir. Böylelikle sınıf üye değişkenlerinin bir nevi gizliliği sağlanmış olur.(Yalnız java reflection api ile private gizliliği de delinebilir. Yani çok da güvenli sayılmayabilirsiniz. Tabii ki bunun da belli başlı önlemleri vardır.)

Not:


Çok gerekmediği sürece protected ve package(default) değiştiriciler tavsiye edilmez. private ve public değiştiricilerin kullanılması tavsiye edilir. Hatta sınıf içi üye değişkenlerinin private erişime sahip olması ve metotların public olması çoğu zaman önerilir.

Sınıf içi private metotlar genellikle yardımcı(helper) metot olarak adlandırılır.

Örnek

Aşağıdaki şekil sınıflar arası hiyerarşiyi ve aynı zamanda rasgele oluşturulmuş bir tasarımı göstermektedir. Buradaki amacımız sadece Sample sınıfı içinde bulununan üye değişkenlerin görünürlük seviyelerini göstermek olacak.

Aşağıda 5 farklı sınıf arasında oluşturulmuş bir tasarımı görmektesiniz. Bunlardan Sub1 ve Sub2 sınıfları, Sample sınıfına doğrudan organik olarak bağlıdır. Çünkü görüleceği üzere extends anahtar kelimesi ile bu sınıfı miras aldıklarını görüyoruz. Yalnız Sub1 sınıfının paket içinde Sub2 sınıfının ise paket dışında olduğuna dikkat edin. Bunun yanı sıra Other1 ve Other2 isimli sınıflarımız da mevcuttur. Other1 sınıfının Sample sınıfı ile aynı pakette olmasının dışında hiçbir organik bağı bulunmamaktadır. Aslında aynı pakette bulunmak da doğrudan bir bağ anlamına gelmez. Ama görünürlük kuralları çerçevesinde bu sınıfın bazı haklara sahip olacağını bize söyler. Other2 sınıfı ise ne paket içinde ne de Sample sınıfı ile doğrudan bir bağ içindedir.


Java extends keyword (java extends anahtar kelimesi)

Şekilde okla belirtilen aslında uml diagram gösteriminde extends anahtar kelimesini temsil etmektedir.


Java extends keyword (java extends anahtar kelimesi)

Bu şekilde ise paketi görebilmeniz için ön plana çıkardım. Hangi sınıfların paket içinde kaldığına dikkat edin istiyorum.


Java extends keyword (java extends anahtar kelimesi)

Public Erişim

Görüleceği üzere Sample sınıfı içinde bulunan x üye değişkeni public değiştiricisine sahiptir. Burada sınıfları renkli bırakmamdaki sebep, x değişkenine hangi sınıfların erişebileceğini göstermektektir. Görüleceği üzere bu değişken hem paket içinden hem paket dışından, hem de alt sınıflardan erişime açıktır.


Java public access modifier (java public erişim değiştiricisi)

Protected Erişim

Şimdi ise protected değiştiricisine sahip y üye değişkenine odaklanmanızı istiyorum. Burada Other2 sınıfı dışında bütün sınıflar renkli gösterilmiştir. Kuralımız, hem aynı sınıftan, hem paket içinden hem de alt sınıflardan erişimi mümkün kılıyordu. Other1 ve Sub1 aynı paket içinde olduğundan bu değişkene erişim söz konusudur. Sub1 aynı zamanda çifte hakka sahiptir. Çünkü bu sınıf, Sample sınıfının bir alt sınıfıdır. Yani Sample sınıfını miras alır. Sub2 ise sadece bir alt sınıf olduğu için bu erişim hakkını elde etmiştir. Fakat Other2 sınıfı ne aynı pakette bulunmakta ne de bir alt sınıf olmaktadır. Bu yüzden y değişkenine erişimi yoktur.


Java protected access modifier (java protected erişim değiştiricisi)

Not:


ÖNEMLİ: Erişimden bahsederken bir yandan da doğru kodlama ve tasarım tekniklerinden bahsetmek doğru olacaktır. Örneğin, sırf aynı pakette olduğu için Other1 sınıfı neden y değişkenine erişebiliyor? Bu gerçekten mantıklı mı?

Yani böyle bir tasarım yapmamız doğru olur muydu? Genel olarak, bu tarz bir yaklaşım iyi bir tasarım oluşturmaz ve bu yüzden çok gerekmedikçe protected değiştiricisinin kullanılması önerilmez. Tabii ki gerektiği durumlar da vardır.

Package(default) Erişim

Burada odaklanacağımız değişken ise package değiştiricisine sahip z üye değişkenidir. Bu değiştirici kodlanırken, değişkenin önüne package ve default yazılmazlar. Boş bırakıldıklarında java bunların package(default) zaten olduğunu bilir. Bu erişimin bir diğer ismi de package-private olarak da geçer.

Bu erişimdeki kural, aynı sınıf ve aynı pakette olma koşuludur. Görüleceği üzere Sub2 sınıfı bir alt sınıf olmasına rağmen aynı pakette olmadığı için erişim hakkını kaybetmiştir. Sub1 ve Other1 ise Sample ile aynı pakette olduğundan bu değişkene erişim hakkına sahiptirler.


Java package access modifier (java package erişim değiştiricisi)

ÖNEMLİ: Burada da tıpkı protected erişimde olduğu gibi Other1 sınıfı Sample ile bir organik bağı olmadığı halde sırf aynı pakette olduğu için z değişkenine erişim hakkı elde edebiliyor. Az önceki soruyu yinelemek istiyorum. Bu gerçekten doğru bir tasarım mı? protected erişimde olduğu gibi bu tarz bir yaklaşım da iyi bir tasarım oluşturmaz ve bu yüzden çok gerekmedikçe package(default) değiştiricisinin kullanılması önerilmez. Tabii ki gerektiği durumlar da vardır.

Private Erişim

Görüleceği üzere sadece aynı sınıftan erişim mümkündür. private erişim çok kullanılan bir tasarım tekniğidir.


Java private access modifier (java private erişim değiştiricisi)

Özet

 • public ve private erişimi sıklıkla kullanabilirsiniz ama çok gerekmedikçe protected ve package(default) erişimin kullanılması tavsiye edilmez.
 • Örnek değişkenlerinizi private tutun, ancak başkalarının kullanmasını istediğiniz yöntemlerin herkese açık olmasını(public) sağlayın.

Referanslar